Lapetek Oy
templates/template_view
Lapetek

Sivuston käyttöehdot

Tämän sivuston on tuottanut sinulle Oy Lapetek Ab (“Lapetek”). Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä meihin Oy Lapetek Ab:ssa, puhelimitse (09) 2511 030 tai meilitse lapetek(at)lapetek.fi.

Olet tervetullut käyttämään www.lapetek.com sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin.

Käyttöehdot

Avaamalla sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.

Lapetekilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston (tai minkä tahansa muun Lapetekin sivuston) tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Tulemme korostamaan Käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, mutta kehotamme tarkastamaan Käyttöehdot usein. Mikäli et hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, sinun tulee välittömästi lopettaa Lapetekin sivustojen käyttäminen.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista. 

Sisällön paikkansapitävyys

Lapetek pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Lapetek ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Lapetekilla on oikeus poistaa Sivustolta aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki Lapetekin tuotteiden tekniset tiedot, kuvat ja milojöökuvat ovat yleisluonteisia. Lisäksi kuvat saattavat sisältää valinnaisia lisävarusteita. Mikäli päätät luottaa tällä Sivustolla annettuihin tietoihin, se tapahtuu täysin omalla riskilläsi (sovellettavien lakien mukaisesti) eikä Lapetekkia voida pitää vastuussa lopputuloksesta.

Immateriaalioikeudet

Myönnät ja hyväksyt, että kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Lapetekilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman Lapetekin etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Lapetekille, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Lapetekille tai Lapetek on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.

Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tiedotteet(at)lapetek.fi.

Kuvapankki

Kuvat ja materiaalit ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten Kuvapankin kautta. Ota yhteyttä tiedotteet(at)lapetek.fi.

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto

Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Lapetek on nimenomaisesti oikeuttanut.

Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan Lapetekin tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys

Lapetek saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin Lapetek. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Lapetek ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Lapetekilla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteista (mikäli sellaisia on).

Suosittelemme voimakkaasti tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.

Lapetek pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Lapetek ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojaperiaatteemme ovat saatavilla painamalla alla olevia linkkejä.
  • rekisteriote

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti. Hyväksymällä näiden Käyttöehtojen noudattamisen, alistut peruuttamattomasti Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.