Liesituulettimien eri järjestelmävaihtoehdot

ilmanvaihtojärjestelmätSisäänrakennettu oma tuuletinmoottori


M

Omalla moottorilla

Keittiössä on oma poistokanava liesituuletinta varten.
Liesikuvussa on oma tuuletinmoottori, joka puhaltaa käryt pois tuuletinta varten olevan poistokanavan kautta.
Ilmaa poistetaan ainoastaan liesikuvun kautta eikä huoneiston ilmanvaihtoa ohjata liesikuvusta.

Liesikupu omalla moottorilla on yleisin ja useimmiten myös tehokkain ratkaisu käryjen poiston kannalta. Lähes kaikki liesikupumallit ovat saatavissa omalla moottorilla.

Markkinoiden hiljaisimmat omalla moottorilla varustetut liesituulettimet tunnistat NRS-merkinnästä tuotenimen yhteydessä.


HUOMIOI!

Jotta liesituuletin toimisi suunnitellulla tavalla tulee korvausilman saanti olla riittävää (sama määrä ilmaa on tultava sisään kuin menee ulos), eikä hormisto saa aiheuttaa liiallista vastusta ilman virtaukselle. Puutteellinen korvausilma samoin kuin hormiston vastus nostavat myös tuulettimen äänitasoa.

MA

Omalla moottorilla + aktiivihiilisuodatin

Keittiössä ei ole käytettävissä poistokanavaa liesituuletinta varten.
Liesikuvussa on oma tuuletinmoottori, joka puhaltaa käryt liesikuvussa olevan aktiivihiilisuodattimen kautta takaisin huonetilaan. Huoneiston ilmanvaihtoa ei ohjata liesikuvusta.

Tällöin käytetään moottorillista liesikupua, johon tilataan lisävarusteena saatava aktiivihiili-suodatin. Ilma kiertää liesikuvun moottorin avulla tuulettimen ja aktiivihiilisuodattimen läpi palaten takaisin huonetilaan puhdistettuna.

Lähes kaikkiin moottorillisiin liesikupuihin ja -tuulettimiin on aktiivihiilisuodatin saatavilla lisävarusteena.

E.ion ilmanpuhdistimella varustetut liesituulettimet sisältävät käryjenpoiston lisäksi sisäänrakennetun ilmanpuhdistimen. Myöskään E.ion ei tarvitse erillistä hormia vaan se palauttaa puhdistetun ilman takaisin huonetilan.


HUOMIOI!

Aktiivihiilellä varustettu liesituuletin ei tarvitse erillistä korvausilmaa, koska se kierrättää aktiivihiilisuodattimien avulla puhdistetun ilman takaisin huonetilaan. Toimiakseen suunnitellusti tulee suodatin, mallista riippuen, joko pestä tai vaihtaa säännöllisin väliajoin.

Aktiivihiilisuodatin muodostaa aina ilman liikkumiselle vastuksen, jolloin imuteho on pienempi ja vastaavasti äänitaso korkeampi kuin vastaavassa mallissa ilman suodatinta.

Keskitetty ilmanvaihto tai huippuimurin / LTO-kojeen ohjaus.


X1

X1 - huippuimuri keittiöpoistolla

Kyseessä on useimmiten omakoti- tai rivitalo, jossa keittiön kärynpoisto tapahtuu oman huippuimurin kautta.

Ohjainlaitteessa (liesikuvussa) ei ole omaa moottoria vaan siinä on sisäänrakennettu ohjaus huippuimurille, joka
sijaitsee poistokanavan päässä (useimmiten talon katolla).
Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa ainoastaan liesikuvun kautta ja kanava on vain yhtä huoneistoa varten.


Lapetekin XH-malleilla voidaan ohjata sekä perinteisiä AC-moottoreita että energiatehokkaita EC-moottoreita.

Talossa perusilmanvaihtoa varten olevaa mahdollista ilmanvaihto- tai LTO-konetta ei ohjata keittiön ohjainlaitteesta (liesikuvusta), eikä huippuimurikupua saa yhdistää samaan hormistoon ilmanvaihto- tai LTO-koneiden kanssa.

HUOMIOI!
Jotta liesituuletin toimisi suunnitellulla tavalla tulee korvausilman saanti olla riittävää (sama määrä ilmaa on tultava sisään kuin menee ulos), eikä hormisto saa aiheuttaa liiallista vastusta ilman virtaukselle. Korvausilman saanti voidaan järjestää raitisilmaventtiilien tai LTO-koneen oman automatiikan avulla. Puutteellinen korvausilma samoin kuin hormiston vastus nostavat myös tuulettimen äänitasoa.

Imutehon määrittelee valittu huippuimuri (sen teho), korvausilman saanti ja poistohormiston aiheuttama vastus ilman liikkumiselle.

X2

X2 - huippuimuri keittiö- ja kosteiden tilojen poistolla

Kyseessä on useimmiten omakoti- tai rivitalo, jossa sekä keittiön kärynpoisto että perusilmanvaihto tapahtuvat saman huippuimurin kautta.

Ohjainlaitteessa (liesikuvussa) ei ole omaa moottoria vaan siinä on ohjaus huippuimurille.
Huippuimuri sijaitsee poistokanavan päässä (useimmiten talon katolla).
Ilmaa poistetaan keittiön liesikuvun lisäksi myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilien kautta (wc, kylpyhuone, vaatehuone).
Huippuimuri poistaa ilmaa vain yhdestä huoneistosta.

Muiden huoneiden tuuletusta voidaan tehostaa toiminnolla, joka sulkee keittiön sulkuläpän ja asettaa huippuimurin samanaikaisesti täydelle teholle. Tällöin imu kohdistuu pääsääntöisesti esimerkiksi kosteisiin tiloihin.
Lapetekin XH-malleilla voidaan ohjata sekä perinteisiä AC-moottoreita että energiatehokkaita EC-moottoreita.
Talossa perusilmanvaihtoa varten olevaa mahdollista ilmanvaihto- tai LTO-konetta ei ohjata keittiön ohjainlaitteesta, eikä huippuimurikupua saa yhdistää samaan hormistoon ilmanvaihto- tai LTO-koneiden kanssa.


HUOMIOI!
Jotta liesituuletin toimisi suunnitellulla tavalla tulee korvausilman saanti olla riittävää (sama määrä ilmaa on tultava sisään kuin menee ulos), eikä hormisto saa aiheuttaa liiallista vastusta ilman virtaukselle. Puutteellinen korvausilma samoin kuin hormiston vastus nostavat myös tuulettimen äänitasoa. Korvausilman saanti voidaan järjestää raitisilmaventtiilien tai LTO-koneen oman automatiikan avulla.
Imutehon määrittelee valittu huippuimuri (sen teho), korvausilman saanti ja poistohormiston aiheuttama vastus ilman liikkumiselle.
X3

X3 - ohjainyksikössä ainoastaan sulkuläppä

Kyseessä on useimmiten kerrostalo, jossa kaikki ilmanvaihto tapahtuu painovoimaisesti tai yhteisellä huippuimurilla.

Ohjainlaitteessa (liesikuvussa) ei ole omaa moottoria vaan siitä avataan ja suljetaan ainoastaan ohjainlaitteessa olevaa sulkuläppää.
Sulkuläppä on yleensä myös ajastettu, joten se ei voi unohtua auki. Ohjainlaitteen (liesikuvun) kautta ei ole virransyöttöä huippuimurille.


HUOMIOI!


Imutehon määrittelee valittu huippuimuri tai painovoimainen ilmanvaihto. Taloyhtiö määrittelee ilman poistumisen tehon. Se voi olla joko koko ajan sama tai tehostetty tiettyinä kellonaikoina (esim. 7-9 ja 15-18).

X4

X4 - ohjattava IV-laite tai LTO-kone

Kyseessä on talo, jossa sekä keittiön kärynpoisto että perusilmanvaihto tapahtuu saman IV-laitteen tai LTO-koneen kautta.

Ohjainlaitteessa (liesikuvussa) on elektroniikan kautta tapahtuva ohjaus LTO-koneen poistomoottorille. Lapetekin uusimman sukupolven XH-malleilla voidaan ohjata sekä perinteisiä AC-moottoreita että energiatehokkaita EC-moottoreita.

Huoneiston korvausilman määrittää LTO-koneen oma automatiikka.


HUOMIOI!

Imutehon määrittelee valittu IV-laite tai LTO-kone (teho), korvausilman saanti ja poistohormiston aiheuttama vastus ilman liikkumiselle.