Laatu ja ympäristö kaikessa tekemisessä mukana

Meille asiakkaidemme toiveet ja tarpeet ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Tärkein tehtävämme on tuntea asiakkaamme ja olla aina ajan tasalla löytämällä juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Haluamme, että tuotteidemme käyttö on sinulle helppoa ja vaivatonta, jotta voit keskittyä ainoastaan omaan tekemiseesi. Me huolehdimme siitä, että käytössäsi on laadukkaat ja kestävät tuotteet sekä nopeasti tavoitettavissa oleva henkilöstö, joka auttaa sinua tarvittaessa.

Tavoitteenamme on suoraviivainen ja luotettava toiminta, jonka lopputuloksena on tyytyväinen asiakas ja turvalliset tuotteet. Toimimme sekä ISO 9001 laatu- että ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Noudatamme ympäristötyössämme laki- ja viranomaismääräyksiä. Vuoden 2023 vastuullisuusraportti on nyt luettavissa alla olevan linkin kautta.

Lapetekilla on oma ympäristöohjelma, jonka tavoitteiden saavuttamista seuraamme säännöllisesti. Huomioimme koko toiminnassamme vastuumme ekologisesta ympäristöstämme ja toimintamme ympäristövaikutuksista. Tavoitteemme on tuotteiden elinkaaren kattava toimintatapa, joka perustuu ympäristöstä huolehtimiseen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja minimoi toimintamme ympäristövaikutukset. Ympäristötyömme perustuu jokaisen työntekijän tietoisuuteen ja sitoutumiseen huolehtia ympäristöstämme arjen pienillä suurilla valinnoillaan esimerkiksi sähkönkäytön, vedenkulutuksen ja jätteiden lajittelun osalta.

Ympäristöohjelmamme keskeisimpiä osa-alueita ovat

 • Vastuulliset ja ympäristöystävälliset tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit
 • Syntyvien jätteiden minimointi ja lajittelu
 • Energiankäytön minimointi
 • Pakkausmateriaalin uusiokäyttö
 • Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
 • Henkilöstön ympäristökoulutus ja toiminnan ympäristövaikutusten vuosittainen seuranta ja raportointi

Liiketoiminnan tehokkuutta, toimivuutta ja ympäristöystävällisyyttä arvioidaan säännöllisesti sisäisin tarkastuksin sekä riippumattoman tarkastusyrityksen DQS Finland Oy:n toimesta.

 

 

vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti

Olemme kiinnittäneet huomiota jo vuosisadan alusta asti vastuullisempiin valintoihin ja sisäisten vastuullisuustekojen huomioimiseen. Vastuullisten toimien kehitysprosessi tuotteiden ja toimien osalta on aloitettu usein jo vuosia ennen kuin niiden lopullinen tulos on ollut nähtävissä tai uusi tuote saatavilla.

Vastuullisuusraportissa käymme läpi tarkemmin mitä toimia vastuullisuuden eteen on tehty kuluneiden vuosien aikana.

Vastuullisuusraporttiimme voit tutustua täältä >

joutsenmerkkitietokanta

Joutsenmerkin rakennustuotetietokanta

Kaikki Lapetek- ja Blanco -altaamme on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkittyihin rakennuskohteisiin. Tietokantamerkinnän edellytyksenä on mm. se, että altaat eivät saa sisältää haitallisia nanopartikkeleita.

 • Ympäristön kannalta paras valinta
 • Säästää aikaa ja nopeuttaa materiaalivalintaa
 • Pohjoismaille yhteinen tietokanta

Vastuullista kierrättämistä

Vastuullista kierrätystä

Olemme rekisteröityneet pakkausalan ympäristörekisteri Rinki Oy:yn, joka järjestää kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Lisäksi kuulumme SERTY:yn, joka huolehtii jäsenyritystensä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kierrätyksestä Suomessa. Kuluttaja voi toimittaa veloituksetta käytöstä poistuvat Lapetek-liesikuvut SERTY:n ylläpitämiin kierrätyspisteisiin. Näin tuemme osaltamme pakkausten käyttöä uusiomateriaalina ja ympäristöhaittojen ehkäisyä.

 • Lähimmän SERTY-keräyspisteen (elektroniikkatuotteet) löydät osoitteesta: https://kierratys.info/
 • Kuluttajapakkauksen materiaalit (pahvit, muovit) voi kierrättää esimerkiksi RINKI-ekopisteellä. Käy tutustumassa kierrätysvinkkeihin ja Rinki-ekopisteisiin osoitteessa: https://rinkiin.fi
luotettava kumppani

Luotettava kumppani

Kuulumme Vastuu Group Luotettava kumppani -palveluun. Luotettava Kumppani -palvelun mukaan yrityksen toiminta on läpinäkyvää, koska se on antanut luvan tarkastaa laajasti omat tietonsa, esimerkiksi vero- ja työeläketiedot. Tietojen perusteella yritys on hoitanut velvoitteensa hyvin.

 

 

Ekologisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistämme tuotevalikoiman kehityksessä. Ammattitaitoinen tiimimme tekee jatkuvasti kehitystyötä, jotta seuraava mallisto olisi entistäkin parempi, tehokkaampi ja ennen kaikkea ekologisempi. Tavoitteemme tuotteissamme, niiden tuotekehityksessä ja elinkaaressa on ekologisten arvojen ja kestävän kehityksen huomioiminen jokaisessa vaiheessa.

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kestävän kehityksen kaikilla yritystoimintamme osa-alueilla. Vastuullisuus näkyy tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa, suhteessa ympäristöömme sekä arjen työnteossa.