Mitä tehdä kun liesituuletin tiputtaa vettä liedelle?

 

Talvella kondenssiveden mukanaan tuomat kosteusongelmat lisääntyvät myös keittiössä. Mistä on kyse, kun liesituuletin ”tiputtaa vettä” tai sen elektroniikka kastuu ja kytkimet tai moottori lopettavat toimintansa. Kummassakaan tapauksessa ongelma ei johdu liesituulettimesta vaan sen aiheuttaa hormistoon tiivistyvä kosteus (kondenssivesi). Ongelmana on erityisesti kylmillä ilmoilla kosteuden tiivistyminen hormistoon ja veden valuminen liesituulettimeen ja sitä kautta pöytätasolle. Usein moottoriin valunut vesi myös aiheuttaa liesituulettimen rikkoontumisen. Liesituuletin ei siedä sinne valuvaa vettä! Alla on kerättynä tietoa asiasta ja muutamia vinkkejä, jos liesituuletin alkaa tiputtaa vettä liedelle.

 

veden kondensoituminen

MIKSI KONDENSSIVETTÄ MUODOSTUU?

Ilma muodostuu erilaisten kaasujen seoksesta ja sisältää aina jonkin verran vesihöyryä. Korkeassa lämpötilassa vesihöyryn määrä on suurempi kuin matalassa lämpötilassa. Vesihöyryn kohdatessa kylmän pinnan se tiivistyy eli kondensoituu vedeksi. Kondenssivesi on ilmasta tiivistynyttä vettä lämpötilanmuutoksesta johtuen.

Vettä kondensoituu hormistoon kun liesituuletin puhaltaa hormiputken kautta lämmintä ja kosteaa sisäilmaa ulos talosta kylmempään ulkoilmaan. Lämmin ilma pystyy sitomaan itseensä kosteutta huomattavan paljon. Kun ulospuhallettava ilma jäähtyy, sen kyky sitoa itseensä kosteutta huononee ja kostea ilma alkaa tiivistyä pisaroiksi.

Toinen kondenssiongelmia aiheuttava tekijä on ilmanvaihdon paineistuksen epätasapaino. Rakentamismääräykset määrittelevät, että talon ilmanvaihdon tulee olla alipaineinen. Kun talo otetaan käyttöön, sen ilmanvaihto säädetään oikeaksi ilmastointiurakoitsijan toimesta. Mikäli talon ilmanvaihto ei ole alipaineinen, purkautuu talon ylipaine liesituulettimen hormin kautta, raottaen hormissa olevaa takaiskuventtiiliä ja lämmin, kostea ilma alkaa virrata hiljalleen hormiputkeen. Tällöin kosteus tiivistyy hormiputken pinnoille aiheuttaen kondenssiongelman.

Erityisesti kondensoitumista tapahtuu sääolojen nopeiden muutosten vaikutuksesta. Kylmät tilat tai eristämättömät putket ovat erityisen alttiita kondensoitumiselle.takaiskuventtiilin asentaminen

TAKAISKUVENTTIILI JA MIKSI SE ON TÄRKEÄ OSA LIESITUULETINTA

Mikäli keittiön liesituulettimella on oma ulosjohtava hormi on takaiskuventtiili välttämätön osa liesituuletinta. Takaiskuventtiilissä on avautuvat/sulkeutuvat läpät, joiden avulla vähennetään kylmän ilman virtaamista takaisin sisätiloihin.

Hormin takaiskuventtiili tulee olla asennettu ja sen oikea aukeneminen ja sulkeutuminen on testattava asennuksen yhteydessä. Toimimattoman takaiskuventiillin tunnistaa esimerkiksi siitä, että liesitason päälle virtaa kylmää ilmaa.


Takaiskuventtiileitä on saatavilla eri kokoisiin hormeihin ja niitä voit tilata Lapetek-sivuilta kohdasta lisätarvikkeet.

Katso takaiskuventtiilin toiminta videolta.


patentoitu moottori

KONDENSSIVEDEN KERÄÄJÄ PARANTAA TILANNETTA

Kondenssiveden keräimen avulla vähennetään hormistoon kondensoituvan veden valumista liesituulettimen sisään ja sitä kautta edelleen liesitasolle. Kondenssivesi jää kerääjän sisään ja poistuu sieltä hiljalleen läpivirtaavan ilman ansiosta kun tuuletin on päällä.

Kerääjä toimii parhaiten pienien vesimäärien kerääjänä estäen hormistoon tiivistynyttä kosteutta valumista vetenä liesituulettimen sähköosiin.

Kerääjä vähentää kondenssiveden valumista liesikupuun, mutta ei poista varsinaista kondenssiongelmaa. Kerääjän sisään ei myöskään mahdu isoja määriä vettä, joten on erityisen tärkeää että ensisijaisesti rakenteet korjataan sellaisiksi, ettei kondenssiongelmia ei synny.

Kondenssiveden kerääjä sopii 125 mm ja 160 mm putkille.

Lue lisää kondenssiveden keräimestä täältä >


TAKAISKUVENTTIILI

MITEN POISTOHORMIN JA SEN ERISTÄMINEN VAIKUTTAVAT ASIAAN?

Ulospuhallettu lämmin ja kostea sisäilma alkaa tiivistyä pisaroiksi siinä vaiheessa, kun ilma on jäähtynyt tarpeeksi tai se kohtaa kylmiä pintoja esim. kylmän hormiputken. Tämän vuoksi hormiputki tulee eristää koko pituudeltaan riittävän hyvin.

Poistohormi tulee eristää koko matkalta kulkiessaan taloeristyksen ulkopuolisessa ”kylmässä” tilassa riittävällä ja tarkoitukseen sopivalla lämpöeristeellä. Hormiputken ja mahdollisten jatkoliitossaumojen tulee olla ehjiä ja täysin tiiviitä lämpimästä tilasta aina ulkona olevaan hormin poistoaukkoon saakka.

Poistohormin vuotamis- sekä eristysongelmat aiheuttavat hormia pitkin kulkevan, kostean poistoilman kondensoitumista hormiin. Tämän seurauksena hormia pitkin valuva vesi voi aiheuttaa liesituulettimen rikkoontumisen ohella myös rakennuksen kosteusvaurion.


takaiskuventtilin asennuskohta

MITEN TALON PAINEISTUS VAIKUTTAA ASIAAN?

Talon ilmanvaihto tulee olla säädetty oikein ja siten, että rakennus on ulkoilmaan nähden alipaineinen kuten D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma edellyttää. Rakennus ei saa olla ylipaineinen, mutta ei myöskään liian alipaineinen.

Mikäli talon ilmanvaihto on ylipaineinen, purkautuu talon ylipaine liesituulettimen hormin kautta ulos talosta. Paine raottaa hormissa olevaa takaiskuventtiiliä ja lämmin, asunnossa oleva kostea ilma alkaa virrata hiljalleen hormiputkeen. Tämän jälkeen kosteus tiivistyy hormiputken pinnoille aiheuttaen liesituulettimen rikkoontumisen ja pahimmillaan myös rakennuksen kosteusvaurion.

Ilmanvaihdon säädön voi suorittaa vain ilmanvaihdon säätöön pätevöitynyt yritys. Yleensä säädön tekee ilmastointiurakoitsija ennen kuin talo otetaan käyttöön ja tarvittaessa myös myöhemmin uudestaan.

Väärin paineistetussa talossa oikeaoppisesti tehty hormin eristäminenkään ei poista kondenssiongelmaa.MUISTA TARKISTAA NÄMÄ KOHDAT:

  • liesituulettimen poistohormi tulee olla eristetty
  • saumojen tulee olla tiiviitä koko hormiston matkalla
  • oikean kokoinen takaiskuventtiili tulee olla asennettu tiiviisti hormiin
  • takaiskuventtiilin oikea aukeamissuunta tulee olla tarkistettu
  • talon ilmanvaihdon tulee olla alipaineistettu

Lisäohjeita löydät myös täältä >