Sivuston käyttöehdot

Tämän sivuston on tuottanut sinulle Oy Lapetek Ab (“Lapetek”). Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä Lapetekkiin tämän lomakkeen kautta.
Olet tervetullut käyttämään www.lapetek.com, www.lapetek.fi ja www.Lapetek.fi/lapetekshop sivustoja (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin.

 

Käyttöehdot

Avaamalla sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.
Lapetekilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston (tai minkä tahansa muun Lapetekin sivuston) tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Tulemme korostamaan Käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, mutta kehotamme tarkastamaan Käyttöehdot usein. Mikäli et hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, sinun tulee välittömästi lopettaa Lapetekin sivustojen käyttäminen.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista.

 

Sisällön paikkansapitävyys

Lapetek pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Lapetek ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Lapetekilla on oikeus poistaa Sivustolta aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki Lapetekin tuotteiden tekniset tiedot, kuvat ja miljöökuvat ovat yleisluonteisia. Lisäksi kuvat saattavat sisältää valinnaisia lisävarusteita. Mikäli päätät luottaa tällä Sivustolla annettuihin tietoihin, se tapahtuu täysin omalla riskilläsi (sovellettavien lakien mukaisesti) eikä Lapetekkia voida pitää vastuussa lopputuloksesta.

 

Hinnasto

Kuluttajakaupassa yksittäisten tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä kuljetusta, ellei toisin ole mainittu. Yritysasiakkaiden tuotehinnat näytetään ilman arvonlisäveroa. Molemmissa tapauksissa ennen tilauksen tekemistä tilauksen yhteensähinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron. Vero näytetään myös erillisenä lukuna. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Toimitusaika-arviot on laadittu sen hetkisen varastotilanteen perusteella. Lapetek ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Lapetek pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

 

Toimittaminen

Lapetek tarjoaa kattavan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Lapetekin ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti.

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 24 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Lapetek ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Lapetekista riippumattomista syistä. Asiakas voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai perua tilauksen.

 

Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksuvaihtoehdoista näkyvät tilausta tehtäessä. Paytrail-maksupalvelu on maksunvälityspalvelu, maksutavoissa noudatetaan maksutavan tuottajan sopimusehtoja ja rajoituksia.

maksutavat verkkosivuilla

Palauttaminen

Kuluttaja-asiakkailla on 14 päivän palautusoikeus. Palautuksesta tulee ilmoittaa etukäteen tämän linkin kautta ja tuotteet voi palauttaa lähettämällä ne takaisin osoitteeseen Oy Lapetek Ab, Kankiraudantie 1, 00700 Helsinki. Kuluttaja vastaa palautuskustannuksista.

Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tuote tulee palauttaa pakattuna alkuperäispakkaukseen, kuten se oli vastaanotettaessa. Asiakas vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön. Käyttöönotetun tuotteen arvo ei vastaa uutta tuotetta.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Lapetekilta.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti alkuperäiseen pakkaukseen.

 

Takuu

Tuotteilla on 24 kk takuu käyttöönottopäivästä koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu on kuitenkin voimassa enintään 30 kk Lapetekin toimituspäivästä.
Emme ole vastuussa välillisistä vahingoista. Mikäli toimitetussa materiaalissa on virhe, korvaa takuu ainoastaan virheellisen materiaalin osuuden. Takuu ei koske kuluvia osia.

 

Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Lapetek pidättää oikeuden periä tilauksen etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation tulee täyttää tämän lomakkeen avulla. Myyntihenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Lapetekkia vastaan joko Lapetekin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Lapetekin kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

Immateriaalioikeudet

Myönnät ja hyväksyt, että kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Lapetekilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman Lapetekin etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Lapetekille, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Lapetekille tai Lapetek on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.

Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

 

Kuvapankki

Kuvat ja materiaalit ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten Kuvapankin kautta. Tarvittaessa ota yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

 

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto

Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Lapetek on nimenomaisesti oikeuttanut.

 

Linkitys

Lapetek saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin Lapetek. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Lapetek ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Lapetekilla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteista (mikäli sellaisia on).

Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

 

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.

Lapetek pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Lapetek ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

 

Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojaperiaatteemme ovat saatavilla painamalla alla olevia linkkejä.

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti. Hyväksymällä näiden Käyttöehtojen noudattamisen, alistut peruuttamattomasti Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.